Domagamy się specjalnych kamizelek dla policji na meczach Ekstraklasy

List do Ekstraklasy

Prezes Ekstraklasy SA

Pan Dariusz Marzec

Dyrektor ds. Komunikacji
Pani Karoliny Hytrek-Prosieckiej
Szanowny Panie Prezesie
Stowarzyszenie Fotoreporterów działa na rzecz wspierania i ochrony zawodu
fotoreportera.
Z ogromnym zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy informacje o wydarzeniach,
które miały miejsce podczas meczu pomiędzy Ruchem Chorzów i Górnikiem
Łęczna,w dniu 02.06.2017 r., na stadionie w Chorzowie kiedy to panowie w
szarych kamizelkach FOTO wbiegli na płytę boiska za chuliganami i zaczęli
zakuwać ich w kajdanki. Nie wykazali się żadnymi innymi oznaczeniami. W
związku z tym skierowaliśmy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Komendanta Głównego Policji list z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. (załącznik
nr 1). Otrzymaliśmy odpowiedź wyłącznie z KGP (załącznik nr 2), w którym
poinformowano nas o tym, że byli to funkcjonariusze z zespołu monitorującego
policji. Uważamy takie zdarzenia za naruszenie zasad bezstronności mediów, która
jest podstawowym gwarantem bezpieczeństwa fotoreporterów, tam gdzie pojawia
się jakikolwiek konflikt.
Dlatego zwracamy się do Pana Prezesa o niezbędne zmiany w Regulaminie
Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy, tak by szara kamizelka FOTO, była
znacznikiem wyłącznie noszonym przez fotoreporterów. Równocześnie
poinformowaliśmy KGP o naszej inicjatywie i propozycji zmian koniecznych dla
bezpieczeństwa mediów. (poniżej). Wierzymy, że Pan i Zarząd Ekstraklasy
S.A. rozumie nasz problem i znajdzie rozwiązanie dla tej trudnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku
imieniu zarządu SF
Ludmiła Mitręga – prezes SF

List do POLICJI

Do Pana Komendanta Głównego Policji
Nadinsp. Dr Jarosława Szymczyka
DW: Biuro Kontroli KGP
Szanowny Panie Komendancie
Dziękujemy bardzo za szczegółową relację z działań policji w dniu
02.06.2017, na stadionie w Chorzowie, podczas meczu piłki nożnej
pomiędzy drużynami Ruchu Chorzów i Górnika Łęczna. Dzięki temu
wiemy, że to nie fotoprzebierańcy zakuwali chuliganów w kajdanki,
tylko policjanci przebrani w kamizelki FOTO. Niestety Pańscy
podwładni, w czasie działań, nie wyjęli charakterystycznych dla policji
identyfikatorów.
Jak już wcześniej pisaliśmy, rozumiemy rolę policji. Chcemy pomóc,
ale nie zgadzamy się, by policja używała kamizelek FOTO, nawet jeśli
po każdej akcji KGP przeprowadziłaby analizę słuszności takiego
działania. Zasada neutralności szarych kamizelek FOTO zwiększa nasze
bezpieczeństwo na stadionach. Dlatego mamy nadzieję, że poprze Pan
czynnie naszą inicjatywę zmiany Regulaminu Ekstraklasy S.A. , która
wprowadziłaby kamizelki charakterystyczne dla zespołu monitorującego
policji, odmienne od szarych kamizelek FOTO. Mamy nadzieje, że jeśli
w polskim ustawodawstwie istnieje przepis uniemożliwiający taką
zmianę, to pomoże nam Pan, zgłaszając potrzebę zmian odpowiednim
organom. Szanujemy rolę policji, liczymy na zrozumienie i uszanowanie
naszej roli.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu SF
Ludmiła Mitręga – prezes SF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s