Odpowiedź policji w sprawie kamizelek foto

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.06.2017 r., dot. posługiwania się przez policjantów kamizelkami charakterystycznymi dla przedstawicieli mediów podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami Ruchu Chorzów i Górnika Łęczna, który odbył się w dniu 02.06.2017 r., na stadionie w Chorzowie, uprzejmie informuję, że działania podjęte przez Policję uwarunkowane były realnym zagrożeniem życia i zdrowia dla uczestników tego spotkania.

W drugiej połowie wyżej wymienionego meczu, grupa kibiców odpaliła kilkadziesiąt rac, rzucając nimi w zawodników oraz pracowników ochrony. Duża część odpalonych rac spadła na murawę boiska. Kilkudziesięciu kibiców wydostało się z sektorów, kierując się w stronę budynku zarządu klubu i pomieszczeń socjalnych.

Funkcjonariusze z zespołu monitorującego przebywali na stadionie w strefie przeznaczonej dla osób filmujących oraz robiących zdjęcia i byli ubrani w kamizelki obsługi. Mieli za zadanie rejestrowanie i obserwowanie wydarzeń w trakcie trwania meczu. Podczas meczu to właśnie funkcjonariusze z zespołu monitorującego zauważyli przygotowania kibiców do wtargnięcia na murawę boiska. Służba porządkowa nie była w stanie zapanować nad zaistniałą sytuacją. W związku z powyższym zwrócono się do Policji o przywrócenie porządku na stadionie. W ramach tych działań m. in. policjanci z zespołu monitorującego, zapobiegli dalszym niezgodnym z prawem zachowaniom kibiców, w tym bezpośredniemu atakowi na piłkarzy klubu Ruchu Chorzów, jak i uniemożliwili przedostanie się na murawę boiska większej grupie kibiców.

W wyniku podjętych czynności zatrzymano 6 osób, którym przedstawiono zarzuty z art.60 ust. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sąd Rejonowy w Chorzowie, po rozpatrzeniu spraw w trybie przyspieszonym, wszystkich zatrzymanych uznał winnymi zarzucanych im czynów i ukarał karami grzywny oraz zakazu wstępu na imprezy masowe na terytorium RP na okres 2 lat.

W tym miejscu należy wskazać, iż nadrzędnym celem Policji jest ochrona życia oraz zdrowia wszystkich uczestników imprez masowych, w tym – przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Działania Policji w przedmiotowym przypadku nie miały na celu “podszywania się” pod dziennikarzy, jak również prowokowania wobec nich agresywnych zachowań ze strony uczestników imprezy masowej. Opisana sytuacja nie jest stałym elementem praktyki Policji. Przedstawione przez Panią opinie i sugestie będą z pewnością uwzględnione w przyszłości , w taktyce i formach prowadzonych działań Policji w ramach zabezpieczenia imprez masowych.

Pragnę również zapewnić, że realizowanie tego typu rozwiązań przez policjantów, będzie każdorazowo poddawane wnikliwej analizie w zakresie celowości jego zastosowania.

 

podpisał Dyrektor Biura Kontroli KGP

mł. insp. Dariusz Szuba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s