odpowiedź CIS w sprawie “obsługi technicznej”

Odpowiedź Dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Pana Andrzeja Grzegrzółki na nasz list w sprawie przepustek do Sejmu dla fotoreporterów (https://stowarzyszeniefotoreporterow.wordpress.com/2017/04/11/obsluga-techniczna-protestujemy/):

Pragnę podkreślić, Kancelaria Sejmu podchodzi z dużym szacunkiem i uznaniem do pracy fotoreporterów relacjonujących prace Izby. Nie ulega wątpliwości, że dokumentowanie aktywności poselskiej, ale także wszystkich innych wydarzeń związanych z codziennym funkcjonowaniem Sejmu to zadanie ważne, a często pierwszoplanowe. Stąd obecność fotoreporterów w Parlamencie jest zupełnie podstawowym elementem szeroko rozumianych reguł demokracji – także kontroli działalności polityków. Stanowisko Kancelarii Sejmu jest w tej sprawie niezmienne i fundamentalnie stałe.

Aktualnie wydawane okresowe przepustki techniczne na rok 2017 są stuprocentowo równoważne z dziennikarskimi, co oznacza, że dostęp do wszystkich budynków i części kompleksu sejmowego jest w zupełności tożsamy. Współpraca na linii dziennikarze (operatorzy, fotoreporterzy etc.) odbywa się według standardowych – zarządzeniowych i zwyczajowych – zasad. Podział na przepustki techniczne i reporterskie ma charakter przede wszystkim opisowy, oddający  pewną specyfikę pracy przedstawicieli mediów, gdyż niewątpliwie pomiędzy pracą reporterską a fotoreporterską zachodzą różnice. Niemniej nie było intencją Kancelarii Sejmu ani Centrum Informacyjnego Sejmu umniejszenie znaczenia któregokolwiek z przedstawicieli mediów pracujących na Wiejskiej.

By uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i stosować satysfakcjonującą wszystkich terminologię na przepustkach, Centrum Informacyjnego Sejmu jest gotowe do ponownego zbadania i zweryfikowania złożonych (i zaakceptowanych) wniosków, w myśl cytowanego Prawa Prasowego, zgodnie z którym za dziennikarza uznaje się osobę zajmującą się przygotowaniem materiałów prasowych, pozostającą w stosunku pracy z redakcją (albo zajmującą się taką działalnością z jej upoważnienia) Zainteresowane osoby proszę o kontakt z sekretariatem CIS.

z wyrazami szacunku

Dyrektor CIS

Andrzej Grzegrzółka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s